سه بازیکن گسترش ماندند، خلعت شنبه می آید/ نصرتی با گسترشی‌ها تمرین کرد (عکس)

سه بازیکن گسترش ماندند، خلعت شنبه می آید/ نصرتی با گسترشی‌ها تمرین کرد (عکس)
اولین تمرین گسترشی ها در سال فوتبال جدید امروز در ورزشگاه اختصاصی این تیم استارت خورد و مدافع مصدوم این تیم نیز با بقیه بازیکنان تمرین کرد.

سه بازیکن گسترش ماندند، خلعت شنبه می آید/ نصرتی با گسترشی‌ها تمرین کرد (عکس)

اولین تمرین گسترشی ها در سال فوتبال جدید امروز در ورزشگاه اختصاصی این تیم استارت خورد و مدافع مصدوم این تیم نیز با بقیه بازیکنان تمرین کرد.
سه بازیکن گسترش ماندند، خلعت شنبه می آید/ نصرتی با گسترشی‌ها تمرین کرد (عکس)

فیلم سریال آهنگ