جدایی احتمالی لک از صبا

جدایی احتمالی لک از صبا
دروازه‌بان فصل اخیر صبای قم به احتمال فراوان از این تیم خواهد رفت.

جدایی احتمالی لک از صبا

دروازه‌بان فصل اخیر صبای قم به احتمال فراوان از این تیم خواهد رفت.
جدایی احتمالی لک از صبا

پرس نیوز