سکه افزایشی و دلار کاهشی شد

سکه افزایشی و دلار کاهشی شد
هفته گذشته، سکه افزایش و دلار کاهش قیمت را تجربه کرد تا هر دو آنها روند معکوسی را نسبت به دو هفته قبل در پیش گرفته باشند. روز پنج‌شنبه، دلار با 5 تومان افزایش به قیمت 3 هزار و 470 تومان رسید اما این افزایش، مسیر قیمت شاخص ارزی در هفته گذشته را تغییر نداد.

سکه افزایشی و دلار کاهشی شد

هفته گذشته، سکه افزایش و دلار کاهش قیمت را تجربه کرد تا هر دو آنها روند معکوسی را نسبت به دو هفته قبل در پیش گرفته باشند. روز پنج‌شنبه، دلار با 5 تومان افزایش به قیمت 3 هزار و 470 تومان رسید اما این افزایش، مسیر قیمت شاخص ارزی در هفته گذشته را تغییر نداد.
سکه افزایشی و دلار کاهشی شد

دانلود فیلم جدید