کونته: به دنبال انجام کاری خارق العاده هستیم

کونته: به دنبال انجام کاری خارق العاده هستیم
سرمربی تیم ملی ایتالیا می گوید بازیکنان این تیم به دنبال انجام کاری خارق العاده در رقابت های یورو هستند.

کونته: به دنبال انجام کاری خارق العاده هستیم

سرمربی تیم ملی ایتالیا می گوید بازیکنان این تیم به دنبال انجام کاری خارق العاده در رقابت های یورو هستند.
کونته: به دنبال انجام کاری خارق العاده هستیم

سپهر نیوز