پایان نحسی 13 برای اسپانیایی ها(عکس)

پایان نحسی 13 برای اسپانیایی ها(عکس)
تیم ملی اسپانیا دقایقی پیش موفق شد با یک گل جمهوری چک را شکست داده و یورو 2016 را با قدرت آغاز کند.

پایان نحسی 13 برای اسپانیایی ها(عکس)

تیم ملی اسپانیا دقایقی پیش موفق شد با یک گل جمهوری چک را شکست داده و یورو 2016 را با قدرت آغاز کند.
پایان نحسی 13 برای اسپانیایی ها(عکس)

اسکای نیوز