در مصاحبه با MUTV/ مورینیو: زلاتان 2 سال دیگر در یونایتد خواهدماند

در مصاحبه با MUTV/ مورینیو: زلاتان 2 سال دیگر در یونایتد خواهدماند
سرمربی شیاطین سرخ اطمینان دارد که زلاتان ایبراهیموویچ، قراردادش با یونایتد که تا پایان ژوئن 2017 اعتبار دارد را تمدید خواهد کرد.

در مصاحبه با MUTV/ مورینیو: زلاتان 2 سال دیگر در یونایتد خواهدماند

سرمربی شیاطین سرخ اطمینان دارد که زلاتان ایبراهیموویچ، قراردادش با یونایتد که تا پایان ژوئن 2017 اعتبار دارد را تمدید خواهد کرد.
در مصاحبه با MUTV/ مورینیو: زلاتان 2 سال دیگر در یونایتد خواهدماند

bluray movie download