دستگیری​سارقانی​که مقابل​پلیس​سرقت​کردند

دستگیری​سارقانی​که مقابل​پلیس​سرقت​کردند

سرهنگ علی نعمتی  دراین‌باره گفت: ماموران گشت انتظامی کلانتری 190 ، هنگام گشت‌زنی در محدوده استحفاظی خود در خیابان شمس آباد، دو موتورسوار را که در حال زاغ‌زنی شهروندان بودند مشاهده کرده و با توجه به اینکه پلاک موتورسیکلتشان گل مال شده بوده آنان زیر نظر گرفتند.وی با بیان اینکه در همین زمان موتورسواران اقدام به سرقت از یک شهروند کردند، گفت: ماموران پلیس که در محل حضور داشتند بلافاصله به تعقیب سارقان پرداخته و پس از مدتی تعقیب و گریز سارقان  با شلیک هوایی مجبور به توقف شدند.  نعمتی با بیان اینکه دو متهم بازداشت و به کلانتری منتقل شدند، ادامه داد: متهمان در بازجویی های انجام شده در کلانتری به جرم خود مبنی بر سرقت و کیف قاپی از شهروندان اعتراف کرده و پس از تکمیل پرونده برای کشف دیگر جرائم احتمالی در اختیار ماموران آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند.

دستگیری​سارقانی​که مقابل​پلیس​سرقت​کردند

سرهنگ علی نعمتی  دراین‌باره گفت: ماموران گشت انتظامی کلانتری 190 ، هنگام گشت‌زنی در محدوده استحفاظی خود در خیابان شمس آباد، دو موتورسوار را که در حال زاغ‌زنی شهروندان بودند مشاهده کرده و با توجه به اینکه پلاک موتورسیکلتشان گل مال شده بوده آنان زیر نظر گرفتند.وی با بیان اینکه در همین زمان موتورسواران اقدام به سرقت از یک شهروند کردند، گفت: ماموران پلیس که در محل حضور داشتند بلافاصله به تعقیب سارقان پرداخته و پس از مدتی تعقیب و گریز سارقان  با شلیک هوایی مجبور به توقف شدند.  نعمتی با بیان اینکه دو متهم بازداشت و به کلانتری منتقل شدند، ادامه داد: متهمان در بازجویی های انجام شده در کلانتری به جرم خود مبنی بر سرقت و کیف قاپی از شهروندان اعتراف کرده و پس از تکمیل پرونده برای کشف دیگر جرائم احتمالی در اختیار ماموران آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند.

دستگیری​سارقانی​که مقابل​پلیس​سرقت​کردند

مهارت برتر