گل محمدی: بازی بزرگی را بردیم

گل محمدی: بازی بزرگی را بردیم
سرمربی ذوب اهن با توجه به دومین قهرمانی پیاپی اش در جام حذفی، این جام را شایسته تیمش دانست.

گل محمدی: بازی بزرگی را بردیم

سرمربی ذوب اهن با توجه به دومین قهرمانی پیاپی اش در جام حذفی، این جام را شایسته تیمش دانست.
گل محمدی: بازی بزرگی را بردیم

استخدام