عربستان از سازمان ملل باج خواهی کرد

عربستان از سازمان ملل باج خواهی کرد
روزنامه الاخبار چاپ لبنان با اشاره به مواردی از باج خواهی آمریکا و هم پیمانانش از سازمان ملل متحد نوشت ائتلاف سعودی در قضیه پس گرفتن اتهام سازمان ملل متحد به ریاض مبنی بر دست داشتن در کشتار کودکان یمنی، از سازمان ملل باج خواهی کرد.
۱۸:۱۳ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۰ خرداد


عربستان از سازمان ملل باج خواهی کرد

روزنامه الاخبار چاپ لبنان با اشاره به مواردی از باج خواهی آمریکا و هم پیمانانش از سازمان ملل متحد نوشت ائتلاف سعودی در قضیه پس گرفتن اتهام سازمان ملل متحد به ریاض مبنی بر دست داشتن در کشتار کودکان یمنی، از سازمان ملل باج خواهی کرد.
۱۸:۱۳ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۰ خرداد


عربستان از سازمان ملل باج خواهی کرد

موزیک سرا