بدهی 25 میلیاردی پسر یک فوتبالیست

بدهی 25 میلیاردی پسر یک فوتبالیستبرنج‌های فروخته شده هیچ مشکلی نداشته و اگر این فوتبالیست بدهی ۲۵ میلیاردی خود را نپردازد، سند ملکی رهنی‌اش به اجرا گذاشته می‌شود. بدهی 25 میلیاردی پسر یک فوتبالیست برنج‌های فروخته شده هیچ مشکلی نداشته و اگر این فوتبالیست بدهی ۲۵ میلیاردی خود را نپردازد، سند ملکی رهنی‌اش به اجرا Read more…

نفت 25 دلاری در راه است؟

نفت 25 دلاری در راه است؟ رئیس کمیسیون انرژی مجلس می گوید اقدامات عربستان هیچ اثری بر قیمت نفت ندارد جز اینکه می‌تواند اثر معکوس و منفی داشته باشد؛ لذا اگر این روند ادامه یابد چه بسا باعث افزایش قیمت نفت و نه کاهش خواهد شد. خبر جدید فروش بک لینک