گل محمدی: بازی بزرگی را بردیم

گل محمدی: بازی بزرگی را بردیمسرمربی ذوب اهن با توجه به دومین قهرمانی پیاپی اش در جام حذفی، این جام را شایسته تیمش دانست. گل محمدی: بازی بزرگی را بردیم سرمربی ذوب اهن با توجه به دومین قهرمانی پیاپی اش در جام حذفی، این جام را شایسته تیمش دانست.گل محمدی: بازی بزرگی را بردیم استخدام

بازدید گل محمدی از چمن استادیوم خرمشهر

بازدید گل محمدی از چمن استادیوم خرمشهرسرمربی ذوب آهن دقایقی پیش برای بازدید از چمن استادیوم نفت و گاز خرمشهر وارد زمین بازی شد. بازدید گل محمدی از چمن استادیوم خرمشهر سرمربی ذوب آهن دقایقی پیش برای بازدید از چمن استادیوم نفت و گاز خرمشهر وارد زمین بازی شد.بازدید گل محمدی از چمن استادیوم خرمشهر Read more…