نشست رهبران اروپا برای بررسی توافق مهاجران با ترکیه

رهبران اتحادیه اروپا امروز-پنجشنبه- برای بررسی توافق احتمالی با ترکیه در باره مهاجران، مذاکره می‌کنند.

روزنامه قانون

تلگرام