گلزنی نکونام برای العربی در دیداری دوستانه

گلزنی نکونام برای العربی در دیداری دوستانه
العربی در دیدار دوستانه به تساوی 2 بر 2 دست پیدا کرد. گل نخست این تیم را جواد نکونام از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.

گلزنی نکونام برای العربی در دیداری دوستانه

العربی در دیدار دوستانه به تساوی 2 بر 2 دست پیدا کرد. گل نخست این تیم را جواد نکونام از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.
گلزنی نکونام برای العربی در دیداری دوستانه

آپدیت نود 32

خبر جدید