دومین مدافع میانی پرسپولیس هم مصدوم شد

دومین مدافع میانی پرسپولیس هم مصدوم شد
لوکا ماریچ در ابتدای نیمه دوم دچار مصدومیت و شکستگی سر شد.

دومین مدافع میانی پرسپولیس هم مصدوم شد

لوکا ماریچ در ابتدای نیمه دوم دچار مصدومیت و شکستگی سر شد.
دومین مدافع میانی پرسپولیس هم مصدوم شد

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 5

موزیک سرا