قهرمانی گرمسیری، قادریان و مجید علیاری

قهرمانی گرمسیری، قادریان و مجید علیاری
فرنگی‌کاران کشورمان با کسب سه مدال طلا، دو نقره و سه برنز به کار خود در روز نخست رقابت های بین المللی رومانی پایان دادند.

قهرمانی گرمسیری، قادریان و مجید علیاری

فرنگی‌کاران کشورمان با کسب سه مدال طلا، دو نقره و سه برنز به کار خود در روز نخست رقابت های بین المللی رومانی پایان دادند.
قهرمانی گرمسیری، قادریان و مجید علیاری

دانلود سرا