امید المپیک ایران طلایی شد

امید المپیک ایران طلایی شد
فرزان عاشورزاده، تکواندوکار وزن 58- کیلوگرم کشورمان توانست مدال طلای تورنمنت بین المللی یونان را به نام خود ثبت کند.

امید المپیک ایران طلایی شد

فرزان عاشورزاده، تکواندوکار وزن 58- کیلوگرم کشورمان توانست مدال طلای تورنمنت بین المللی یونان را به نام خود ثبت کند.
امید المپیک ایران طلایی شد

فیلم سریال آهنگ