اقدام تحسین‌برانگیز دیوید بکهام/تصاویر

اقدام تحسین‌برانگیز دیوید بکهام/تصاویر

خیریه‌هایی که دیوید بکهام راه‌اندازی کرده در زمینه‌های گسترده‌ای از خرید وسایل حمل‌ونقل برای کودکان معلول گرفته تا مبارزه با ایدز و محافظت از کودکان در برابر خشونت فعالیت می‌کنند. سال گذشته دیوید بکهام دهمین سال فعالیت خود به عنوان سفیر یونیسف را جشن گرفت و خیریه‌ای به نام 7 fund را در ۷ کشور جهان تأسیس کرد. اخیرا این ستاره فوتبال معروف به آفریقا سفر کرده تا از نزدیک تأثیر این خیریه را ببیند و کارهایی که باید در آینده انجام شود را بررسی کند.   این فعالیت‌ها نشان می‌دهند که دیوید بکهام تنها یک ستاره خوش‌سیما نیست. وی به آفریقا سفر کرده تا با کودکان مبتلا به ایدز که تحت حمایت خیریه 7 fund و یونیسف قرار دارند، دیدار کند.

اقدام تحسین‌برانگیز دیوید بکهام/تصاویر

خیریه‌هایی که دیوید بکهام راه‌اندازی کرده در زمینه‌های گسترده‌ای از خرید وسایل حمل‌ونقل برای کودکان معلول گرفته تا مبارزه با ایدز و محافظت از کودکان در برابر خشونت فعالیت می‌کنند. سال گذشته دیوید بکهام دهمین سال فعالیت خود به عنوان سفیر یونیسف را جشن گرفت و خیریه‌ای به نام 7 fund را در ۷ کشور جهان تأسیس کرد. اخیرا این ستاره فوتبال معروف به آفریقا سفر کرده تا از نزدیک تأثیر این خیریه را ببیند و کارهایی که باید در آینده انجام شود را بررسی کند.   این فعالیت‌ها نشان می‌دهند که دیوید بکهام تنها یک ستاره خوش‌سیما نیست. وی به آفریقا سفر کرده تا با کودکان مبتلا به ایدز که تحت حمایت خیریه 7 fund و یونیسف قرار دارند، دیدار کند.

اقدام تحسین‌برانگیز دیوید بکهام/تصاویر

اس ام اس جدید