وزرا و استانداران به ضیافت افطار رئیس‌جمهور می‌روند

وزرا و استانداران به ضیافت افطار رئیس‌جمهور می‌روند

وزرا و استانداران کشور فردا میهمان ضیافت افطار رئیس‌جمهور خواهند بود.

وزرا و استانداران به ضیافت افطار رئیس‌جمهور می‌روند

وزرا و استانداران کشور فردا میهمان ضیافت افطار رئیس‌جمهور خواهند بود.

وزرا و استانداران به ضیافت افطار رئیس‌جمهور می‌روند

اسکای نیوز