آخرین وضعیت جسمی عباس کیارستمی

آخرین وضعیت جسمی عباس کیارستمی
مسئول تیم رسیدگی به درمان عباس کیارستمی از بهبودی وضعیت این کارگردان سینما خبر داد
۲۲:۲۷ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۰ فروردین


آخرین وضعیت جسمی عباس کیارستمی

مسئول تیم رسیدگی به درمان عباس کیارستمی از بهبودی وضعیت این کارگردان سینما خبر داد
۲۲:۲۷ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۰ فروردین


آخرین وضعیت جسمی عباس کیارستمی

بک لینک رنک 3