مربی فولاد: شانس کمکمان کرد پیروز شویم

مربی فولاد: شانس کمکمان کرد پیروز شویم
مربی فولادی ها می گوید سیاه‌جامگان رقیب اصلی ما بود که توانستیم این تیم را شکست دهیم، اگر بتوانیم مقابل ملوان هم پیروز شویم، قطعا به رتبه بالاتر از دهمی دست خواه

مربی فولاد: شانس کمکمان کرد پیروز شویم

مربی فولادی ها می گوید سیاه‌جامگان رقیب اصلی ما بود که توانستیم این تیم را شکست دهیم، اگر بتوانیم مقابل ملوان هم پیروز شویم، قطعا به رتبه بالاتر از دهمی دست خواه
مربی فولاد: شانس کمکمان کرد پیروز شویم

بک لینک رنک 3