قیمت‌ سکه چقدر افزایش داشت؟

قیمت‌ سکه چقدر افزایش داشت؟
بازار سکه در سال ۹۴ با فراز و فرود چندانی مواجه نشد و روزهای آرامی را پشت سر گذاشت، در عین حال قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، یکساله ۵۰ هزارتومان گرانتر شد.

قیمت‌ سکه چقدر افزایش داشت؟

بازار سکه در سال ۹۴ با فراز و فرود چندانی مواجه نشد و روزهای آرامی را پشت سر گذاشت، در عین حال قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، یکساله ۵۰ هزارتومان گرانتر شد.
قیمت‌ سکه چقدر افزایش داشت؟

اس ام اس جدید

ترانه