استعفای رييس، احيای تالار شیشه ای

استعفای رييس، احيای تالار شیشه ای
ميترا فرخ‌پور كارشناس ارشد مديريت بازرگاني و فعال بازار سرمايه در روزنامه اعتماد نوشت:
استعفاي محمد فطانت فرد، رييس سازمان بورس مهم‌ترين و اثرگذارترين عامل رشد شاخص بورس در هفته گذشته بود!

استعفای رييس، احيای تالار شیشه ای

ميترا فرخ‌پور كارشناس ارشد مديريت بازرگاني و فعال بازار سرمايه در روزنامه اعتماد نوشت:
استعفاي محمد فطانت فرد، رييس سازمان بورس مهم‌ترين و اثرگذارترين عامل رشد شاخص بورس در هفته گذشته بود!
استعفای رييس، احيای تالار شیشه ای

دانلود موزیک