آغاز گشایش ال‌ سی در 3 کشور اروپایی

آغاز گشایش ال‌ سی در 3 کشور اروپایی
نایب رئیس اتاق ایران و چین گفت: شرکت‌ها می‌توانند در بانک‌های کوچک سه کشور ایتالیا، اتریش و آلمان ال‌سی باز کنند اما بانک‌های بزرگ اروپایی همچنان با ما کار نمی‌کنند.

آغاز گشایش ال‌ سی در 3 کشور اروپایی

نایب رئیس اتاق ایران و چین گفت: شرکت‌ها می‌توانند در بانک‌های کوچک سه کشور ایتالیا، اتریش و آلمان ال‌سی باز کنند اما بانک‌های بزرگ اروپایی همچنان با ما کار نمی‌کنند.
آغاز گشایش ال‌ سی در 3 کشور اروپایی

خرید vpn سیمبین

دانلود فیلم خارجی