لوبانوف: می مانم، همین و تمام

لوبانوف: می مانم، همین و تمام
الکساندر لوبانوف دروازه بان ازبکستانی پرسپولیس که شایعه جدایی اش از پرسپولیس شنیده می شود در تمرین امروز این خبر را تکذیب کرد.

لوبانوف: می مانم، همین و تمام

الکساندر لوبانوف دروازه بان ازبکستانی پرسپولیس که شایعه جدایی اش از پرسپولیس شنیده می شود در تمرین امروز این خبر را تکذیب کرد.
لوبانوف: می مانم، همین و تمام

خبرهای داغ