رویانیان: نه به دادگاه احضار شده‌ام و نه به دادگاه رفته‌ام

رویانیان: نه به دادگاه احضار شده‌ام و نه به دادگاه رفته‌ام

مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس گفت که امروز به دادگاه نرفته است.

رویانیان: نه به دادگاه احضار شده‌ام و نه به دادگاه رفته‌ام

(image)

مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس گفت که امروز به دادگاه نرفته است.

رویانیان: نه به دادگاه احضار شده‌ام و نه به دادگاه رفته‌ام

عرفان دینی