بازدید گل محمدی از چمن استادیوم خرمشهر

بازدید گل محمدی از چمن استادیوم خرمشهرسرمربی ذوب آهن دقایقی پیش برای بازدید از چمن استادیوم نفت و گاز خرمشهر وارد زمین بازی شد. بازدید گل محمدی از چمن استادیوم خرمشهر سرمربی ذوب آهن دقایقی پیش برای بازدید از چمن استادیوم نفت و گاز خرمشهر وارد زمین بازی شد.بازدید گل محمدی از چمن استادیوم خرمشهر Read more…