گزارش/ غیبت کاسیاس در تیم منتخب رائول گونزالس

گزارش/ غیبت کاسیاس در تیم منتخب رائول گونزالسرائول گونزالس، اسطوره باشگاه رئال مادرید در ترکیب 11 نفره منتخب خود مانوئل نویر، دروازه بان بایرن را به ایکر کاسیاس ترجیح داد. گزارش/ غیبت کاسیاس در تیم منتخب رائول گونزالس رائول گونزالس، اسطوره باشگاه رئال مادرید در ترکیب 11 نفره منتخب خود مانوئل نویر، دروازه بان بایرن Read more…