گزارش/ غیبت کاسیاس در تیم منتخب رائول گونزالس

گزارش/ غیبت کاسیاس در تیم منتخب رائول گونزالس
رائول گونزالس، اسطوره باشگاه رئال مادرید در ترکیب 11 نفره منتخب خود مانوئل نویر، دروازه بان بایرن را به ایکر کاسیاس ترجیح داد.

گزارش/ غیبت کاسیاس در تیم منتخب رائول گونزالس

رائول گونزالس، اسطوره باشگاه رئال مادرید در ترکیب 11 نفره منتخب خود مانوئل نویر، دروازه بان بایرن را به ایکر کاسیاس ترجیح داد.
گزارش/ غیبت کاسیاس در تیم منتخب رائول گونزالس

فروش بک لینک