بدهی‌ دولت چه تاثیری در رشد اقتصادی دارد؟

بدهی‌ دولت چه تاثیری در رشد اقتصادی دارد؟نتایج یک پژوهش در زمینه تاثیر بدهی‌های دولت بر رشد اقتصادی نشان می‌دهد سرمایه فیزیکی مهمترین عامل در رشد اقتصادی کشور ایران محسوب می‌شود. همچنین مسأله بدهی‌های بانکی دولت دارای اثرات سوء قابل توجه بر رشد اقتصادی کشور است، این اثرات در بلندمدت و الگوی رشد مبتنی بر Read more…

کودتای ترکیه چه تاثیری در بازار طلا داشت؟

کودتای ترکیه چه تاثیری در بازار طلا داشت؟رییس اتحادیه طلا و جواهر می‌گوید که هنوز تحولات سیاسی ترکیه روی قیمت جهانی طلا اثرگذار نبوده است. کودتای ترکیه چه تاثیری در بازار طلا داشت؟ رییس اتحادیه طلا و جواهر می‌گوید که هنوز تحولات سیاسی ترکیه روی قیمت جهانی طلا اثرگذار نبوده است.کودتای ترکیه چه تاثیری در Read more…