کودتای ترکیه چه تاثیری در بازار طلا داشت؟

کودتای ترکیه چه تاثیری در بازار طلا داشت؟
رییس اتحادیه طلا و جواهر می‌گوید که هنوز تحولات سیاسی ترکیه روی قیمت جهانی طلا اثرگذار نبوده است.

کودتای ترکیه چه تاثیری در بازار طلا داشت؟

رییس اتحادیه طلا و جواهر می‌گوید که هنوز تحولات سیاسی ترکیه روی قیمت جهانی طلا اثرگذار نبوده است.
کودتای ترکیه چه تاثیری در بازار طلا داشت؟

شهر خبر