رویانیان: نه به دادگاه احضار شده‌ام و نه به دادگاه رفته‌ام

رویانیان: نه به دادگاه احضار شده‌ام و نه به دادگاه رفته‌ام مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس گفت که امروز به دادگاه نرفته است. رویانیان: نه به دادگاه احضار شده‌ام و نه به دادگاه رفته‌ام (image) مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس گفت که امروز به دادگاه نرفته است. رویانیان: نه به دادگاه احضار شده‌ام و نه به دادگاه Read more…