اسکولاری:/ رونالدو از هر لحاظ فوق العاده است

اسکولاری:/ رونالدو از هر لحاظ فوق العاده استسرمربی سابق فوق ستاره رئال مادرید به تمجید از این بازیکن پرداخت. اسکولاری:/ رونالدو از هر لحاظ فوق العاده است سرمربی سابق فوق ستاره رئال مادرید به تمجید از این بازیکن پرداخت.اسکولاری:/ رونالدو از هر لحاظ فوق العاده است موزیک سرا

پیکه: رونالدو یکی از بهترین‌های تاریخ است

پیکه: رونالدو یکی از بهترین‌های تاریخ استجرارد پیکه،‌مدافع بارسلونا،‌کریستیانو رونالدو، دیدیه دروگبا و رابرت لواندوفسکی را به عنوان بهترین مهاجمانی که مقابلشان قرار گرفته نام برد. پیکه: رونالدو یکی از بهترین‌های تاریخ است جرارد پیکه،‌مدافع بارسلونا،‌کریستیانو رونالدو، دیدیه دروگبا و رابرت لواندوفسکی را به عنوان بهترین مهاجمانی که مقابلشان قرار گرفته نام برد.پیکه: رونالدو یکی Read more…