دستور ملکه به « ترزا می» برای تشکیل کابینه

دستور ملکه به « ترزا می» برای تشکیل کابینهملکه انگلیس “ترزا می” را رسماً به عنوان نخست وزیر این کشور مامور تشکیل کابینه کرد.۲۱:۴۷ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۳ تیر دستور ملکه به « ترزا می» برای تشکیل کابینه ملکه انگلیس “ترزا می” را رسماً به عنوان نخست وزیر این کشور مامور تشکیل کابینه کرد.۲۱:۴۷ Read more…