جیب‌های مردم خالی از اسکناس شد

جیب‌های مردم خالی از اسکناس شدمقایسه نرخ رشد اسکناس و مسکوک در دست اشخاص طی ده سال گذشته نشان می‌دهد؛ این رقم طی سال‌های ۹۳ و ۹۴ با افت شدید همراه بوده است. جیب‌های مردم خالی از اسکناس شد مقایسه نرخ رشد اسکناس و مسکوک در دست اشخاص طی ده سال گذشته نشان می‌دهد؛ این Read more…