جیب‌های مردم خالی از اسکناس شد

جیب‌های مردم خالی از اسکناس شد
مقایسه نرخ رشد اسکناس و مسکوک در دست اشخاص طی ده سال گذشته نشان می‌دهد؛ این رقم طی سال‌های ۹۳ و ۹۴ با افت شدید همراه بوده است.

جیب‌های مردم خالی از اسکناس شد

مقایسه نرخ رشد اسکناس و مسکوک در دست اشخاص طی ده سال گذشته نشان می‌دهد؛ این رقم طی سال‌های ۹۳ و ۹۴ با افت شدید همراه بوده است.
جیب‌های مردم خالی از اسکناس شد

دانلود فیلم خارجی

مرجع سلامتی