تیتر امشب/ بودجه ۹۵ و انطباق آن با اقتصاد مقاومتی

تیتر امشب/ بودجه ۹۵ و انطباق آن با اقتصاد مقاومتینمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص انطباق بودجه ۹۵ با اقتصاد مقاومتی اتفاق نظر ندارند.۲۳:۳۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۳۰ فروردین تیتر امشب/ بودجه ۹۵ و انطباق آن با اقتصاد مقاومتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص انطباق بودجه ۹۵ با اقتصاد مقاومتی اتفاق نظر ندارند.۲۳:۳۹ – Read more…