تیتر امشب/ بودجه ۹۵ و انطباق آن با اقتصاد مقاومتی

تیتر امشب/ بودجه ۹۵ و انطباق آن با اقتصاد مقاومتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص انطباق بودجه ۹۵ با اقتصاد مقاومتی اتفاق نظر ندارند.
۲۳:۳۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۳۰ فروردین


تیتر امشب/ بودجه ۹۵ و انطباق آن با اقتصاد مقاومتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص انطباق بودجه ۹۵ با اقتصاد مقاومتی اتفاق نظر ندارند.
۲۳:۳۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۳۰ فروردین


تیتر امشب/ بودجه ۹۵ و انطباق آن با اقتصاد مقاومتی

خرید بک لینک

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی