نرخ سود تسهیلات کاهش یابد نه سپرده‌ها

نرخ سود تسهیلات کاهش یابد نه سپرده‌هامیانگین نرخ سود پرداختی بانک‌ها به کل سپرده‌ها اعم از کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت شاید حدود 10 درصد هم نشود اما بانک‌ها نرخ … نرخ سود تسهیلات کاهش یابد نه سپرده‌ها میانگین نرخ سود پرداختی بانک‌ها به کل سپرده‌ها اعم از کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت شاید حدود Read more…