نرخ سود تسهیلات کاهش یابد نه سپرده‌ها

نرخ سود تسهیلات کاهش یابد نه سپرده‌ها
میانگین نرخ سود پرداختی بانک‌ها به کل سپرده‌ها اعم از کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت شاید حدود 10 درصد هم نشود اما بانک‌ها نرخ …

نرخ سود تسهیلات کاهش یابد نه سپرده‌ها

میانگین نرخ سود پرداختی بانک‌ها به کل سپرده‌ها اعم از کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت شاید حدود 10 درصد هم نشود اما بانک‌ها نرخ …
نرخ سود تسهیلات کاهش یابد نه سپرده‌ها

خرید بک لینک

پرس نیوز