کودتای ترکیه چه تاثیری در بازار طلا داشت؟

کودتای ترکیه چه تاثیری در بازار طلا داشت؟رییس اتحادیه طلا و جواهر می‌گوید که هنوز تحولات سیاسی ترکیه روی قیمت جهانی طلا اثرگذار نبوده است. کودتای ترکیه چه تاثیری در بازار طلا داشت؟ رییس اتحادیه طلا و جواهر می‌گوید که هنوز تحولات سیاسی ترکیه روی قیمت جهانی طلا اثرگذار نبوده است.کودتای ترکیه چه تاثیری در Read more…