بدهی زنجانی معادل 12000 سال حقوق!

بدهی زنجانی معادل 12000 سال حقوق!مقایسه اعداد حقوق‌های نامتعارف با موردی به نام بدهی بابک زنجانی به بیت‌المال می‌تواند رویکرد یک بام و دو هوای رسانه‌های منتقد دولت را افشا کند. بدهی زنجانی معادل 12000 سال حقوق! مقایسه اعداد حقوق‌های نامتعارف با موردی به نام بدهی بابک زنجانی به بیت‌المال می‌تواند رویکرد یک بام و Read more…