بدهی زنجانی معادل 12000 سال حقوق!

بدهی زنجانی معادل 12000 سال حقوق!
مقایسه اعداد حقوق‌های نامتعارف با موردی به نام بدهی بابک زنجانی به بیت‌المال می‌تواند رویکرد یک بام و دو هوای رسانه‌های منتقد دولت را افشا کند.

بدهی زنجانی معادل 12000 سال حقوق!

مقایسه اعداد حقوق‌های نامتعارف با موردی به نام بدهی بابک زنجانی به بیت‌المال می‌تواند رویکرد یک بام و دو هوای رسانه‌های منتقد دولت را افشا کند.
بدهی زنجانی معادل 12000 سال حقوق!

خرید بک لینک

عکس جدید اینستاگرام