در مصاحبه با Nature/ مورینیو: یونایتد را به رفتن به اسپانیا ترجیح دادم

در مصاحبه با Nature/ مورینیو: یونایتد را به رفتن به اسپانیا ترجیح دادمژوزه مورینیو در مصاحبه با مجله ” Nature ” فاش ساخت که از اسپانیا و ایتالیا پیشنهادات خوبی دریافت کرده بود. در مصاحبه با Nature/ مورینیو: یونایتد را به رفتن به اسپانیا ترجیح دادم ژوزه مورینیو در مصاحبه با مجله ” Nature ” Read more…