در مصاحبه با Nature/ مورینیو: یونایتد را به رفتن به اسپانیا ترجیح دادم

در مصاحبه با Nature/ مورینیو: یونایتد را به رفتن به اسپانیا ترجیح دادم
ژوزه مورینیو در مصاحبه با مجله ” Nature ” فاش ساخت که از اسپانیا و ایتالیا پیشنهادات خوبی دریافت کرده بود.

در مصاحبه با Nature/ مورینیو: یونایتد را به رفتن به اسپانیا ترجیح دادم

ژوزه مورینیو در مصاحبه با مجله ” Nature ” فاش ساخت که از اسپانیا و ایتالیا پیشنهادات خوبی دریافت کرده بود.
در مصاحبه با Nature/ مورینیو: یونایتد را به رفتن به اسپانیا ترجیح دادم

دانلود سریال و آهنگ