سه بازیکن گسترش ماندند، خلعت شنبه می آید/ نصرتی با گسترشی‌ها تمرین کرد (عکس)

سه بازیکن گسترش ماندند، خلعت شنبه می آید/ نصرتی با گسترشی‌ها تمرین کرد (عکس)اولین تمرین گسترشی ها در سال فوتبال جدید امروز در ورزشگاه اختصاصی این تیم استارت خورد و مدافع مصدوم این تیم نیز با بقیه بازیکنان تمرین کرد. سه بازیکن گسترش ماندند، خلعت شنبه می آید/ نصرتی با گسترشی‌ها تمرین کرد (عکس) اولین Read more…