بازگشت امپراتور به شرق آسیا/ رسمی: افشین قطبی سرمربی بوریرام تایلند شد

بازگشت امپراتور به شرق آسیا/ رسمی: افشین قطبی سرمربی بوریرام تایلند شدافشین قطبی، سرمربی سابق پرسپولیس و تیم ملی ایران، ساعتی پیش رو به طور رسمی به عنوان سرمربی جدید بوریرام معرفی شد. بازگشت امپراتور به شرق آسیا/ رسمی: افشین قطبی سرمربی بوریرام تایلند شد افشین قطبی، سرمربی سابق پرسپولیس و تیم ملی ایران، ساعتی Read more…