آمار روستاهای خالی از سکنه در ایران

آمار روستاهای خالی از سکنه در ایراناز سال 1335 تا پایان سال 1393، بیش از 34 هزار روستا در کشور تخلیه شده که بخش زیادی از آنها ناشی از نبود آب بوده است. آمار روستاهای خالی از سکنه در ایران از سال 1335 تا پایان سال 1393، بیش از 34 هزار روستا در کشور تخلیه Read more…

استقبال سرمربی فرانسه از لوزانو و ایران

استقبال سرمربی فرانسه از لوزانو و ایران تیم ملی والییال ایران دوشنبه 20 اردیبهشت برای برگزاری اردو و انجام دو بازی تدارکاتی راهی فرانسه شد.”لارنت تیلیه” سرمربی تیم ملی والیبال فرانسه بعد از رسیدن تیم ملی ایران به هتل به استقبال ملی پوشان و رائول لوزانو سرمربی تیم ملی رفت.ملی پوشان ایران در هتل موکور Read more…