استویچکوف:/ 1 قهرمانی در 8 سال توسط رئال مضحک است

استویچکوف:/ 1 قهرمانی در 8 سال توسط رئال مضحک استبازیکن سابق بارسلونا می گوید هیچ شکی ندارد که این تیم در فصل جاری رقابت های لالیگا نیز عنوان قهرمانی را کسب خواهد کرد. استویچکوف:/ 1 قهرمانی در 8 سال توسط رئال مضحک است بازیکن سابق بارسلونا می گوید هیچ شکی ندارد که این تیم در Read more…