استویچکوف:/ 1 قهرمانی در 8 سال توسط رئال مضحک است

استویچکوف:/ 1 قهرمانی در 8 سال توسط رئال مضحک است
بازیکن سابق بارسلونا می گوید هیچ شکی ندارد که این تیم در فصل جاری رقابت های لالیگا نیز عنوان قهرمانی را کسب خواهد کرد.

استویچکوف:/ 1 قهرمانی در 8 سال توسط رئال مضحک است

بازیکن سابق بارسلونا می گوید هیچ شکی ندارد که این تیم در فصل جاری رقابت های لالیگا نیز عنوان قهرمانی را کسب خواهد کرد.
استویچکوف:/ 1 قهرمانی در 8 سال توسط رئال مضحک است

بک لینک رنک 5

بازی