وزرا و استانداران به ضیافت افطار رئیس‌جمهور می‌روند

وزرا و استانداران به ضیافت افطار رئیس‌جمهور می‌روند وزرا و استانداران کشور فردا میهمان ضیافت افطار رئیس‌جمهور خواهند بود. وزرا و استانداران به ضیافت افطار رئیس‌جمهور می‌روند وزرا و استانداران کشور فردا میهمان ضیافت افطار رئیس‌جمهور خواهند بود. وزرا و استانداران به ضیافت افطار رئیس‌جمهور می‌روند اسکای نیوز